Zápis z výroční členské schůze Bytového družstva rodinných domků řady G IV ze dne 19.5.2015

8. února 2016 v 19:10 |  Zápisy z členských schůzí
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele
3. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření družstva v roce 2014
4. Seznámení a odsouhlasení rozpočtu na rok 2015
5. Různé
- Úklid kolektoru

1. Zahájení
Schůze byla zahájena předsedkyní družstva p. Šindelářovou dle pozvánky v 18 hod. Celkem přítomno 13 členů družstva viz prezenční listina.

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Jako zapisovatel byla zvolena p. Sládková, jako ověřovatel zápisu p. Jílková.

3. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření družstva v roce 2014
Byla projednána zpráva o hospodaření družstva za rok 2014, která byla členům družstva doručena současně s pozvánkou na schůzi. Družstvo hospodařilo se ztrátou 22.138,35 Kč, ztráta byla vyrovnána z přijatých záloh na odpojení tepla. Výsledek hospodaření za rok 2014 byl členy družstva schválen.
Vzhledem k tomu, že revizi komínů nemají všichni členové družstva ze zákona povinnou, bylo odsouhlaseno, že tyto výdaje v budoucnu nebudou výdaji družstva, ale každý člen si je bude hradit sám. Přehled členů, kteří mají povinnou revizi komínů, zajistí p. Šindelářová do konce května 2015. V případě zájmu je možné revizi organizovaně zajistit přes p. Šindelářovou.
K vyúčtování služeb 2014 dojde do konce května 2015.

4. Seznámení a odsouhlasení rozpočtu na rok 2015
Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2015. Členové družstva odsouhlasili následující změny v plánovaných nákladech:
Vyčištění okapů 1.500,- Kč (hrazeno z FO)
Revize hromosvodu 0,- Kč (nebude prováděna v 2015)
Revize komínů 0,- Kč (bude hrazeno členy družstva)
Revize plynu (1x za 3 roky) 8.000,- Kč
Ostatní položky rozpočtu byly schváleny. Konečná verze rozpočtu je přílohou zápisu.
K vyčištění okapů dojde v listopadu 2015.

5. Různé
a) Úklid kolektoru - členové družstva odsouhlasili, že úklid kolektoru provede každý družstevník sám do konce září 2015.
b) Webové stránky družstva - http://bdrdg4.blog.cz
Doména je zdarma, veřejně přístupná. Je možné zaregistrovat příjem novinek (vložit emailové spojení) a při každé změně přijde členovi družstva informační email.
c) Předsedkyni družstva předá každý člen družstva kontakty pro případ nutné komunikace nebo havarijní situace. Tyto kontakty bude mít k dispozici předsedkyně (p. Šindelářová) a místopředsedové družstva (p. Konšelová a p. Vožický).
d) Vzhledem k pohybu nezletilých osob a výtržnictví v okolí bylo schváleno, že p. Šindelářová zašle žádost na Městskou policii ohledně častějších obchůzek v okolí.
e) P. Šindelářová bude kontaktovat p. Osmíka ohledně volného pohybu jeho kočky.
f) Byla navrhnuta a členy družstva schválena jednorázová odměna paní Vodičkové ve výši 7.500,- Kč, paní Vožické ve výši 1.000,- Kč (za aktivaci a vedení webových stránek a přípravu jmenovek v kolektoru), panu Maříkovi ve výši 3.500,- Kč a paní Šindelářové ve výši 3.000,- Kč.

Zapsala: M. Sládková
Správnost zápisu ověřila: H. Jílková
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama