Zápis z výroční členské schůze Bytového družstva rodinných domků řady G IV ze dne 23.6.2016

11. července 2016 v 9:17 |  Zápisy z členských schůzí

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele
 3. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření družstva v roce 2015
 4. Seznámení a odsouhlasení rozpočtu na rok 2016
 5. Různé, výběrová řízení

 1. Zahájení

Schůze byla zahájena předsedkyní družstva p. Šindelářovou dle pozvánky v 18 hod. Celkem přítomno 12 členů družstva viz prezenční listina.

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Jako zapisovatel byla zvolena p. Sládková, jako ověřovatel zápisu p. Stehlíková. 1. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření družstva v roce 2015

Byla projednána zpráva o hospodaření družstva za rok 2015, která byla členům družstva doručena současně s pozvánkou na schůzi. Družstvo hospodařilo s přebytkem 13.035,- Kč, došlo zejména k úspoře za revizi plynu. Výsledek hospodaření za rok 2015 byl členy družstva schválen.

Informace k vyúčtování služeb 2015 byla jednotlivým členům družstva předána do schránky. 1. Seznámení a odsouhlasení rozpočtu na rok 2016

Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2016 (viz příloha zápisu). Rozpočet byl hlasováním schválen. 1. Různé

 1. Revize plynu - byl předložen výsledek výběrového řízení, představenstvo doporučilo firmu Červenka s nabídkou 15.125,- Kč vč. DPH. Pokud některý člen družstva nedoporučí do 14 dnů jinou firmu předsedkyni družstva, bude revize objednána u p. Červenky
 2. Vedení účetnictví - současná účetní firma (p. Bábová) povede účetnictví do konce 2016 (vč. daňového přiznání za rok 2016), k 1.1.2017 je nutné uzavřít smlouvu s jinou účetní firmou. Výběrové řízení proběhne na podzim, členové mohou podávat návrhy k rukám předsedkyně družstva. P. Šindelářová navrhla rozšířit službu o právní servis. Definici požadavků na účetní (resp. správcovskou) firmu provede představenstvo a obeznámí s tím ostatní členy (na webu).
 3. Volby - v říjnu proběhne další schůze Družstva za účelem volby členů představenstva, pokladníka a revizní komise z důvodu ukončení volebního období.

Představenstvo zasedá ca. čtvrtletně, ze zasedání pořizuje zápis, který je k dispozici na webových stránkách.

 1. Výzva k zaplacení nedoplatků členům Družstva - Vondráčkovi

Předsedkyně předala Výzvu k úhradě nedoplatků za vyúčtování služeb za roky 2014 a 2015 v celkové výši 6.547,- Kč paní Vondráčkové a panu Vondráčkovi. Nedoplatek musí být uhrazen do 15.7.2016, protože dochází k porušení Stanov družstva a tito členové se vystavují nebezpečí ukončení nájemní smlouvy a následně správnímu řízení.

Pokud došlo k rozhodnutí soudu ohledně vypořádání SMJ týkajícího se členského podílu, je nutné toto doložit předsedkyni Družstva, což se doposud nestalo.

 1. Úklid kolektoru - členové družstva odsouhlasili, že úklid kolektoru zorganizuje p. Štverák a bude provedena svépomocí do konce září 2016.
 2. Návrh na uzamknutí kontejnerů - proběhlo hlasování, z přítomných byly 4 hlasy pro, nebylo schváleno z důvodu nedostatečného počtu hlasů.
 3. Vjezdy - předsedkyně informovala, že plot není zkolaudován kvůli velkému množství bran, kolaudace v této podobě není možná.
 4. P. Novotný požádal o odstranění zídky a odřezání stromů zasahujících do pozemku rodiny Novotných přítomného p. Kopřivu. Proběhla diskuse, předsedkyně doporučila řešit sousedské spory mimo schůzi Družstva.
 5. Návrh na odměny za činnost v roce 2015: předsedkyně p. Šindelářová 10.000,- Kč, místopředseda p. Vožický 3.500,- Kč, místopředsedkyně p. Konšelová 2.500,- Kč, pokladník p. Vodičková 3.500,- Kč (celkem 19.500,- Kč).

Zapsala: M. Sládková

Správnost zápisu ověřila: O. Stehlíková
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama