Zápis ze členské schůze Bytového družstva RD řady G IV ze dne 28.11.2016

6. prosince 2016 v 13:54 |  Zápisy z členských schůzí
Schůze byla zahájena předsedkyní družstva p. Šindelářovou v 19 hod. Celkem přítomno 13 členů viz
prezenční listina, členové družstva byli seznámeni s programem schůze.

1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu. Jako zapisovatel byla zvolena p. Vodičková, jako ověřovatel zápisu p. Konšelová.

2. Předsedkyně p. Šindelářová informovala o činnosti BD za uplynulé období a o plánech do konce roku 2016. - Byla provedena revize HUP a kontrola plynových spotřebičů. Členové družstva, kterým nebyla revize pro- vedena budou požádáni o doručení kopie o provedené revizi představenstvu družstva., náklady za revizi jim budou vyplaceny ve výši alikvotní částky 605,-- Kč. Pokud doklad nepředloží ztrácí nárok na výplatu uvedené částky. Návrh byl jednohlasně přijat.

3. Návrh revizní komise, aby byla částka 120.000,- Kč, která je na účtu dlouhodobě přijaté zálohy na FO, převedena z důvodu navýšení finančních prostředků na FO představenstvo zatím nedoporučuje, prostředky navrhuje použít účelově např. na převod BD na SVJ Členská schůze odsouhlasila návrh představenstva.

4. P. Šindelářová seznámila členy družstva o kontrole úhrad nájemného a nedoplatků za služby. Členům družstva, kteří neplní své povinnosti byly zaslány upomínky.

5. Představenstvo provedlo výběrové řízení na novou účetní firmu. Vzhledem k velikosti BD se sešlo málo nabídek. P. Šindelářová a p. Vožický navštívili dvě firmy. Rozhodli se pro firmu NEPIÚČTO, která je finančně výhodnější. Členská schůze návrh jednoznačně odsouhlasila.

6. Úklid kolektoru bude dokončen koncem roku 2016. Zodpovídá p. Štverák.

7. Kontrola komínů se uskuteční 7.12. 2016 . Částku za provedenou kontrolu zaplatí členové družstva na účet družstva jako v minulém roce do konce prosince 2016.

8. Volba nového představenstva:
Navrženi:
- Iva Šindelářová - předsedkyně BD
- Marie Sládková - místopředsedkyně BD
- Dan Vožický - místopředseda

9. Volba revizní komise a pokladní:
Navrženi:
- Eva Vodičková
- Anna Konšelová

Pokladní:
Navržena:
- Magdalena Vožická

Navržení členové byli jednohlasně schváleni.

Zapsala: E. Vodičková
Správnost zápisu ověřila: Anna Konšelová
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama