ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE konané 23. 10. 2017

26. října 2017 v 13:35 |  Zápisy z členských schůzí
Zápis z výroční členské schůze Bytového družstva rodinných domků řady G IV ze dne 23.10.2017

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele
 3. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření družstva v roce 2016
 4. Seznámení a odsouhlasení rozpočtu na rok 2018
 5. Různé, výběrová řízení

 1. Zahájení

Schůze byla zahájena předsedkyní družstva p. Šindelářovou dle pozvánky v 18 hod. Celkem přítomno 12 členů družstva viz prezenční listina.

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Jako zapisovatel byla zvolena M. Sládková, jako ověřovatel zápisu E. Vodičková. 1. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření družstva v roce 2016

Byla projednána zpráva o hospodaření družstva za rok 2016, která byla členům družstva přečtena a bude součástí zápisu. Družstvo hospodařilo se schodkem ve výši 11.530,- Kč, který byl uhrazen z fondu oprav. Výsledek hospodaření za rok 2016 byl členy družstva schválen.

Informace k vyúčtování služeb 2016 byla jednotlivým členům Družstva předána do schránky, současně s návrhem event. navýšení záloh. Aktuální platební morálka členů Družstva je uspokojující, nejsou evidována žádná zpoždění při zasílání záloh. Neuhrazená zůstala pouze pohledávka vůči bytové jednotce p. Vondráčka ve výši 2 733,- CZK, bude mu zaslána upomínka.

Účetnictví za rok 2016 bude předáno k posouzení revizní komisi. 1. Seznámení a odsouhlasení rozpočtu na rok 2018

Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2018 (viz příloha zápisu). K rozpočtu nebyly připomínky. 1. Různé

 1. Kontrola kolektoru - v neděli 12.11.2017 od 14 hod proběhne úklid svépomocí, dohledem byl pověřen D. Vožický. I. Šindelářová dá k dispozici valník. Současně budou zkontrolovány mřížky ke sklepním prostorám.
 2. Únik plynu - všechny revize jsou k dispozici u předsedkyně družstva, nejedná se o havarijní stav. Obecně platí, že tato oblast není v kompetenci družstva, ale jednotlivých uživatelů bytů; v létě 2018 dojde k výměně potrubí plynárnami, při této příležitosti I. Šindelářová požádá o kontrolu. V souvislosti s plánovanou výměnou potrubí je potřeba odevzdat seznam spotřebičů jednotlivých domácností (do ca 10 dnů). Odpovídající formulář vhodí I. Šindelářová všem členům do schránky.
 3. Kontrola komínů - členové obdrželi do schránky objednávku na kontrolu komínů, organizuje Družstvo. I. Šindelářová zadá společnosti, která provádí kontrolu, také posouzení, zda je revize v jednotlivých případech opravdu nutná.
 4. Nepořádek v okolí bývalé prádelny - I. Šindelářová opět zašle dopis na Městskou část se žádostí o provedení úklidu.
 5. Zastřihávání křoví členy sousedního družstva - I. Šindelářová zašle dopis p. Bekovi, aby zajistil úpravu křovin a stromů ve vybraných místech.
 6. Návrh na odměny za činnost v roce 2016: předsedkyně p. Šindelářová 10.000,- Kč, místopředseda p. Vožický 3.500,- Kč, místopředsedkyně p. Konšelová 2.500,- Kč.

Zapsala: M. Sládková

Správnost zápisu ověřila: E. Vodičková
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama