Zápis z výroční členské schůze Bytového družstva rodinných domků řady G IV ze dne 11.6.2018

14. června 2018 v 17:09 |  Zápisy z členských schůzí

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele
 3. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření družstva v roce 2017
 4. Seznámení a odsouhlasení rozpočtu na rok 2018, odměny představenstva
 5. Změna účetní firmy - výsledky výběrového řízení
 6. Doplnění revizní komise
 7. Různé

 1. Zahájení

Schůze byla zahájena předsedou družstva p. Vožickým dle pozvánky v 18 hod. Celkem přítomno 15 členů družstva viz prezenční listina.

 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Jako zapisovatel byla zvolena M. Sládková, jako ověřovatel zápisu K. Šandová.

 1. Projednání výroční zprávy o činnosti a hospodaření družstva v roce 2017

Byla projednána zpráva o hospodaření družstva za rok 2017, která je součástí zápisu. Družstvo hospodařilo se ziskem ve výši 11.111,- Kč, který bude převeden do fondu oprav. Výsledek hospodaření za rok 2017 byl členy družstva schválen.

Informace k vyúčtování služeb 2017 byla jednotlivým členům Družstva předána do schránky, současně s návrhem event. navýšení záloh. Aktuální platební morálka členů Družstva je uspokojující, nejsou evidována žádná zpoždění při zasílání záloh.

Účetnictví za rok 2017 bylo předáno k posouzení revizní komisi bez dalších připomínek.

 1. Seznámení a odsouhlasení rozpočtu na rok 2018, odměny představenstva

Rozpočet 2018 byl předmětem schůze 23.10.2017 a byl schválen bez připomínek.

Odměny představenstva za rok 2017 byly schváleny následující: I. Šindelářová 5.000,- Kč, D. Vožický 5.000,- Kč, M. Sládková 5.000,- Kč.

Byla schválena mimořádná odměna p. Vodičkové za pomoc při dokončení závěrky 2017 ve výši 1.000,- Kč a mimořádná odměna p. Vožické za roky 2016 a 2017 za vedení webových stránek a vedení pokladny ve výši 2.000,- Kč. 1. Změna účetní firmy

Důvodem pro ukončení spolupráce je ukončení činnosti p. Pillerta a z těchto důvodů i ztížená komunikace při roční závěrce. Proběhlo výběrové řízení, v rámci kterého byly osloveny společnosti Daně a účetnictví a SVJ účetnictví, s.r.o. Po projednání v rámci představenstva je navrhnuta společnost Daně a účetnictví jako cenově nejvýhodnější a odborná firma.

Účastníci schůze neměli připomínky, byla schválena společnost Daně a účetnictví (www.daupraha.cz). 1. Doplnění revizní komise

Předseda znovu vyzval členy Družstva na doplnění revizní komise. Proběhlo hlasování, za druhého člena revizní komise byla zvolena p. Maříková, nikdo nebyl proti. 1. Různé

 1. Vyúčtování služeb zúčtovaných BD - nebyly připomínky

Byla projednána problematika přesnosti vodoměrů a rozdílů účtovaných Pražskými vodárnami. Řešením by mohl být event. přechod na rádiové vodoměry kvůli přesnosti měření a doplnění patního vodoměru kvůli kontrole vodoměru patřícího PVK (Pražské vodovody a kanalizace). Představenstvo bylo pověřeno získáním cenových nabídek, investice bude projednána na příští schůzi Družstva.

 1. P. Vondráčka vznesl prostřednictvím svého právního zástupce nárok na 100% členství v Družstvu. Nedoložil zatím potřebné dokumenty, které by k tomuto kroku mohly vést. O této skutečnosti byl informován emailem jak p. Vondráček, tak i jeho právní zástupce. Představenstvo upozornilo, že tento spor může mít soudní dohru a bude nutné právní zastoupení ze strany Družstva.
 2. Není možné odkládat odpad vedle popelnic, hrozí přestupkové řízení. Odpad je možné vhazovat do veřejných kontejnerů (např. 14.6. v ohybu ulice U Kombinátu - viz webové stránky Měčásti Praha 10) nebo odvézt bezplatně po předložení OP s trvalým bydlištěm na Praze 10 do Domeček, s.r.o. - www.domecek-odpady.cz. Pokud se bude situace opakovat, bude odpad odvezen na náklady Družstva a následně viníkovi přeúčtován.
 3. Vedlejší Bytové družstvopředalo ústní žádost na odstraněné větví ze stromu patřící k bytové jednotce p. Osmíka. P. Osmík byl požádán předsedou Družstva ke zjednání nápravy.
 4. Komunikace emailem a přes web - v rámci úspory nákladů za tisk a roznášení dokumentů byla navržena komunikace přes email, zejména pro zasílání Zápisů ze schůze, pozvánek a vyúčtování služeb. Všem, kteří předají emailové spojení, budou zprávy zasílány emailem, ostatním i nadále do schránky v tištěné formě.
 5. P. Štverák požádal o společné řešení nedostatečného průtoku vody při přívalových deštích u jeho jednotky.
 6. P. Štverák nabídl pomoc při kooperaci okolních Družstev vůči developerskému záměru na současném školním hřišti Brigádníků.

Zapsala: M. Sládková

Správnost zápisu ověřila: K. Šandová
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama