Zápis z mimořádné členské schůze Bytového družstva rodinných domků řady G IV ze dne 26.11.2018

30. listopadu 2018 v 9:28 |  Zápisy z členských schůzí
Program:
1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a ověřovatele
3. Návrh nových Stanov
4. Hrozící žaloba ing. Vondráčka na Bytové družstvo
5. Různé

1. Zahájení
Schůze byla zahájena předsedou Družstva D. Vožickým dle pozvánky v 18 hod. Celkem přítomno 18 členů Družstva viz prezenční listina.

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Jako zapisovatel byla zvolena M. Sládková, jako ověřovatel zápisu p. Konšelová.

3. Přizpůsobení Stanov Bytového družstva Zákonu č. 90/2012 Sb.

Členové Družstva byli informováni o nutnosti přizpůsobit Stanov Družstva Zákonu č. 90/2012 Sb. (ZOK). Návrh přizpůsobených Stanov je k dispozici na webu Družstva ( http://bdrdg4.blog.cz ) nebo fyzicky u předsedy Družstva D. Vožického (po předchozí telefonické domluvě).

Členové mají možnost se ke Stanovám vyjádřit v příštích 14 dnech. Dne 10.12.2018 v 18 hod by mělo dojít ke schválení Stanov za účasti notáře.

4. Žádost ing. Vondráčka o zrušení nájemní smlouvy s p. Vondráčkovou
Předseda p. Vožický informoval o hrozící žalobě ing. Vondráčka na Bytové družstvo vzhledem k tomu, že dosud nebyla zrušena nájemní smlouva uzavřená v roce 2009 s p. Vondráčkovou. Po konzultaci s právníkem představenstvo informovalo, že z podkladů předložených p. Vondráčkem (soudních rozhodnutí) není zcela prokazatelné, že je možné smlouvu s p. Vondráčkovou zrušit. Představenstvo neupírá právo p. Vondráčkovi na zrušení nájemní smlouvy p. Vondráčkové, nicméně za účelem právního posouzení žádá relevantní a jasný doklad, ze kterého je toto právo patrné. Bylo doporučeno, aby se k celé záležitosti ještě vyjádřila p. Vondráčková. P. Vondráček odmítá předložit dokumenty týkající se transakce z roku 1996 (tj. Dohody o směně a Dohody o převodu členských práv a povinností), proto představenstvo doporučuje, aby o zrušení užívacího práva bylo rozhodnuto soudní cestou.
Proběhlo hlasování s následujícím výsledkem:
Hlasování: 17 hlasů bylo pro, nikdo proti, 1 hlas se zdržel
Postup byl tedy členskou schůzí schválen.

5. Různé
Nebylo další připomínky. Předseda ukončil v 18.45 hod.

Zapsala: M. Sládková
Správnost zápisu ověřil: p. Konšelová
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama